Wing Group

Wing Group B.V. initieert projecten en participeert direct of indirect in realisatie, afzet en exploitatie van bouwprojecten in de breedste zin.

 

Wing Group B.V. heeft bij al haar eigen projecten of deelnemingen de ambitie om meer te realiseren dan alleen vastgoed uit steen, staal en beton.

 

Wing Group B.V. denkt voor en initieert ook nu, juist in de crisis, met vertrouwen plannen voor de toekomst..

 

Ir. H.J.M Oelers was de afgelopen 35 jaar leidinggevend betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van meer dan 14.500 huur- en koopwoningen, 58 grondexploitaties in uitleggebieden, herstructureringen en inbreidingslocaties voor woningbouw, commercieel vastgoed en overheidsgebouwen.

scroll down